ประวัติความเป็นมา

2020

ก่อตั้งบริษัท

จดทะเบียนบริษัท เบรนนิฟิต จำกัด เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

2021

ระบบออกกำลังกายสมองเบรนนิฟิต 1.0

วิจัยและพัฒนาระบบออกกำลังกายสมองเวอร์ชันแรก

2022

ระบบออกกำลังกายสมองเบรนนิฟิต 2.0

พัฒนาระบบออกกำลังกายสมองเบรนนิฟิตเวอร์ชัน 2 และออกสู่ตลาดในเวอร์ชัน Home-based