ประวัติความเป็นมา

2020

ก่อตั้งบริษัท

จดทะเบียนบริษัท เบรนนิฟิต จำกัด เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
2021

ระบบออกกำลังกายสมองเบรนนิฟิต 1.0

วิจัยและพัฒนาระบบออกกำลังกายสมองเวอร์ชันแรก จำหน่ายให้กับลูกค้าองค์กร
2022

ระบบออกกำลังกายสมองเบรนนิฟิต 2.0

พัฒนาระบบออกกำลังกายสมองเบรนนิฟิตเวอร์ชัน 2 และออกสู่ตลาดในเวอร์ชัน Home-based
2023

จัดจำหน่าย

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ออกกำลังกายสมองในเวอร์ชัน Home-based สำหรับผู้ใช้ทั่วไป