ทีมงานของเรา

ดร.สุวิชา จิรายุเจริญศักดิ์
CEO & Co-Founder

ธนภณ ศุภอัศวโภคิน
CTO & Co-Founder