ติดตั้งและอบรมการใช้งานระบบเบรนนิฟิต ศพส. ขอนแก่น

บริษัท เบรนนิฟิต จำกัด ติดตั้งและอบรมระบบเบรนนิฟิต ออกกำลังกายสมองสำหรับผู้สูงอายุ ณ ศพส. ขอนแก่น

Tom Dhanabhon

22 February 2566

Intercare Asia 2022

บริษัท เบรนนิฟิต จำกัด ได้ออกบูธงาน Intercare Asia 2022 แสดงนวัตกรรม สินค้าเพื่อสุขภาพ และความเป็นอยู่ของผู้สูงวัย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่วันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00น.

Tom Dhanabhon

1 November 2565
1 2