งานประชุมและนิทรรศการ APEC BCG Economy Thailand 2022: Tech to Biz (Thailand Tech Show 2022)

เมื่อวันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2565 บริษัท เบรนนิฟิต จำกัด ได้เข้าร่วมงานและจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ระบบออกกำลังกายสมอง ในงานประชุม APEC BCG Economy Thailand 2022 ภายใต้แนวคิด ผสานพลัง วทน. เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน (Synergizing STI to Sustainable Business) โดยในงานมีบรรยายพิเศษจากท่าน ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้กล่าวถึง 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง โดยอันดับ 1 จะเป็นเทคโนโลยีเชื่อมต่อสมองมนุษย์กับคอมพิวเตอร์

บริษัท เบรนนิฟิต จำกัด จัดแสดงผลิตภัณฑ์ออกกำลังกายสมอง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อกับสมองมนุษย์กับคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการออกกำลังกายสมองผ่านการเล่นเกมส์ฝึกสมอง โดยใช้ตรวจจับคลื่นสมองไฟฟ้าผ่านการประมวลผลสัญญาณโดยอัลกอริทึมที่ซับซ้อนและนำไปควบคุมระบบเกมฝึกสมอง คิดค้นโดยทีมงานเบรนนิฟิต ที่มีผลงานทางวิชาการและได้รับรางวัลระดับนานาชาติเป็นเครื่องยืนยันถึงประสิทธิภาพ

ผลิตภัณฑ์ออกกำลังกายสมองเบรนนิฟิตใช้ได้กับทุกวัย โดยเฉพาะกับผู้สูงอายุและเด็กจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพของสมองให้ดียิ่งขึ้น หากมีท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์สามารถติดต่อบริษัทได้โดยตรง

แหล่งอ้างอิง