เกมควบคุมด้วยคลื่นสมองเพียงแค่คิด?

run_run1
run_run2
sumo1
sumo2
previous arrow
next arrow

เบรนนิฟิตเกมส์

ระบบเบรนนิฟิตเกมส์เป็นส่วนหนึ่งของระบบออกกำลังกายสมองเบรนนิฟิตที่ได้ออกแบบมาให้ผู้เล่นสามารถเล่นร่วมกันกับผู้เล่นอื่นได้แบบออนไลน์เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนุกและเพลิดเพลินไปกับการเล่นเกม และในการควบคุมการเล่นเกมนั้นจะถูกควบคุมด้วยกระบวนเพียงแค่คิด ซึ่งจะใช้คลื่นสมองที่ผ่านการแปลผลโดยเทคโลยีของเบรนนิฟิต

การควบคุมเกมจะเป็นไปในลักษณะการควบคุมความเร็วหรือความแข็งแรงของตัวละครในเกม โดยจะต้องมีระดับสมาธิจดจ่อไปควบคุมคู่กับการกดปุ่มเพื่อควบคุมทิศทางต่าง ๆ ของเกมด้วย ไปพร้อม ๆ กัน และจะทำให้ตัวละครมีความสามารถที่ผ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้