Intercare Asia 2022

บริษัท เบรนนิฟิต จำกัด ได้ออกบูธงาน Intercare Asia 2022 แสดงนวัตกรรม สินค้าเพื่อสุขภาพ และความเป็นอยู่ของผู้สูงวัย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่วันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00น. ภายในงานมีสินค้าหลากหลายอย่าง ออกแบบมาให้เหมาะกับเพื่อผู้สูงวัยโดยเฉพาะ

บริษัทฯ ได้แสดงผลิตภัณฑ์ออกกำลังกายสมองเบรนนิฟิต เปิดให้ผู้ร่วมงานได้เข้าทดลองใช้ได้ด้วยตนเอง และสอบถามข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ภายในงาน อีกทั้งได้ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ออกกำลังกายสมองเบรนนิฟิต ที่จะจัดจำหน่ายในเวอร์ชัน Home-based ภายในปี พ.ศ. 2566 อีกด้วย

ภาพบรรยกาศ

ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบคุณ สวทช. ที่ให้การสนับสนุนการออกบูธงาน Intercare Asia 2022