สาระวิทย์: เบรนนิฟิตเกมออกกำลังกายสมอง

บริษัท เบรนนิฟิต จำกัด ได้ลงบทความในนิตยสารสาระวิทย์ ฉบับที่ 115 เดือนตุลาคม 2565 บทความ Sci Delight หัวข้อ BrainiFit เกมออกกำลังกายสมองช่วงผู้สูงวัยห่างไกลอัลไซเมอร์ โดย วัชราภรณ์ สนทนา ผู้เขียนบทความ

สามารถอ่านออนไลน์หรือดาวน์โหลดฉบับเต็มได้ที่นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. หรือที่เว็บคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด