ติดตั้งและอบรมระบบเบรนนิฟิต ศพส. บ้านบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 บริษัท เบรนนิฟิต จำกัด ได้เข้าติดตั้งและอบรมการใช้งานระบบออกกำลังกายสมองเบรนนิฟิต และระบบหุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟูข้อมือ แขนท่อนล่างและข้อศอก ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับบริการด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้สูงอายุ

ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณศูนย์ฯ ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี อบอุ่นและเป็นกันเองจากเจ้าหน้าที่