ติดตั้งและอบรมการใช้งานระบบเบรนนิฟิต ศพส. ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 บริษัท เบรนนิฟิต จำกัด ได้นำระบบออกกำลังกายสมองเบรนนิฟิตไปติดตั้งและอบรมการใช้งานระบบฯ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเข้ามาใช้บริการเพื่อฝึกสมองให้แข็งแรงห่างไกลอัลไซเมอร์ ทางบริษัทฯ ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี