ติดตั้งและอบรมระบบเบรนนิฟิต ศพส. ภูเก็ต

แม้ใกล้วันหยุดยาวช่วงปีใหม่ ทางท่านผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต ให้เกียรติทางบริษัท เบรนนิฟิต จำกัด เข้าไปติดตั้งและอบรมรบบออกกำลังกายสมองเบรนนิฟิต และได้รับการรับการต้อนรับเป็นอย่างดี ทางบริษัทฯ ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง