ติดตั้งและอบรมระบบเบรนนิฟิต ศพส. วาสนะเวศม์

บริษัท เบรนนิฟิต จำกัด ได้รับมอบหมายจากศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-Med) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้ดำเนินการติดตั้งและส่งมอบระบบออกกำลังกายสมองเบรนนิฟิต และระบบหุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟูข้อมือ ท่อนแขนล่างและข้อศอก ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ศพส. วาสนะเวศม์)

ติดตั้งและอบรมระบบเพื่อให้ผู้สูงอายุภายในศูนย์ฯ และผู้สูงอายุในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง ได้รับบริการการใช้งานระบบออกกำลังกายสมอง ช่วยชะลอโรคอัลไซเมอร์ และช่วยการฟื้นฟูการเคลื่อนไหวข้อมือ ทอนแขนล่างและข้อศอก สำหรับผู้สูงอายุที่มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง