ระบบออกกำลังกายสมองเบรนนิฟิต

อุปกรณ์วัดคลื่นสมองเบรนนิฟิต 1.0

  • 1 ช่องสัญญาณ
  • สวมใส่ง่ายเพียงไม่ถึง 1 นาที
  • เซนเซอร์แบบ Dry ทำความสะอาดง่าย
  • เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย ด้วยเทคโนโลยี Bluetooth
  • ชาร์จแบตเตอรี่ใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า 1-2 ชั่วโมง

ซอฟต์แวร์เบรนนิฟิต

เบรนนิฟิตเกมส์

ซอฟต์แวร์เบรนนิฟิตจะมีโปรแกรม BrainiFit BCI เป็นซอฟต์แวร์สำหรับตรวจสอบคุณภาพและประมวลผลสัญญาณคลื่นสมอง อีกทั้งเป็นซอฟต์แวร์สำหรับเล่นเกมส์ฝึกสมองมีด้วยกัน 5 เกมส์ ประกอบด้วยเกมลูกหมีวิ่ง เกมทำอาหารในป่า เกมบาสเกตบอล เกมเครื่องบินกระดาษ และเกมเอาใจเด็กน้อย

โปรแกรมการฝึกออกกำลังกายสมองเบรนนิฟิต

ภาพรวมโปรแกรมการฝึกสมองเบรนนิฟิต

เริ่มต้นจะต้องประเมินศักยภาพระดับความรู้คิด 5 ด้านประกอบด้วย ความจำการใช้งาน (Working Memory) การใช้เหตุผลและการวางแผน (Reasoning & Planning) การรับรู้ทางด้านมิติสัมพันธ์ (Visual-Spatial Perception) สมาธิจดจ่อต่อเนื่อง (Sustained Attention) และการประมวลผลต่อการตอบสนอง (Responsive Processing) ประเมินก่อนเพื่อให้ทราบถึงศักยภาพก่อนเข้าสู่กระบวนการฝึกสมองว่าก่อนการฝึกฝนศักยภาพระดับความรู้คิดเป็นอย่างไร

ขั้นต่อไปจะเป็นกระบวนการฝึกสมองด้วยการเล่นเกมส์โดยจะต้องทำการเล่นต่อเนื่อง 40 ครั้ง ๆ ละ 30 นาทีในการฝึก ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน โดยในการฝึกแต่ละครั้งจะมีเกมส์ให้เลือกเล่นหลากหลายเกมส์

ศักยภาพระดับความรู้คิด 5 ด้าน

หลังจากฝึกฝนครบจำนวนการฝึกสมองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะต้องทำการประเมินศักยภาพระดับความรู้คิดอีกครั้งเพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการของระดับความรู้คิดว่ามีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างไรในแต่ละด้าน