นโยบายความเป็นส่วนตัว

ที่อยู่เว็บไซต์คือ https://brainifit.com

ทางเว็บไซต์ของทางบริษัทไม่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวใด ๆ จากผู้รับชมเว็บไซต์