ติดตั้งและอบรมการใช้งานระบบเบรนนิฟิต ศพส. ขอนแก่น

บริษัท เบรนนิฟิต จำกัด ติดตั้งและอบรมระบบเบรนนิฟิต ออกกำลังกายสมองสำหรับผู้สูงอายุ ณ ศพส. ขอนแก่น

Tom Dhanabhon

22 February 2566

ติดตั้งและอบรมระบบเบรนนิฟิต ศพส. บ้านบุรีรัมย์

บริษัท เบรนนิฟิต จำกัด ติดตั้งและอบรมระบบเบรนนิฟิต ออกกำลังกายสมองสำหรับผู้สูงอายุ ณ ศพส. บ้านบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

Tom Dhanabhon

10 February 2565

ติดตั้งและอบรมระบบเบรนนิฟิต ศพส. บ้านบางละมุง

บริษัท เบรนนิฟิต จำกัด ติดตั้งและอบรมระบบเบรนนิฟิต ออกกำลังกายสมองสำหรับผู้สูงอายุ ณ ศพส. บ้านบางละมุง จ.ชลบุรี

Tom Dhanabhon

8 February 2565

ติดตั้งและอบรมระบบเบรนนิฟิต ศพส. วาสนะเวศม์

บริษัท เบรนนิฟิต จำกัด ติดตั้งและอบรมระบบเบรนนิฟิต ออกกำลังกายสมองสำหรับผู้สูงอายุ ณ ศพส. วาสนะเวศม์ จ.พระนครศรีอยุธยา

Tom Dhanabhon

2 February 2565

ติดตั้งและอบรมระบบเบรนนิฟิต ศพส. ภูเก็ต

บริษัท เบรนนิฟิต จำกัด ติดตั้งและอบรมระบบเบรนนิฟิต ออกกำลังกายสมองสำหรับผู้สูงอายุ ณ ศพส. ภูเก็ต จ.ภูเก็ต

Tom Dhanabhon

29 December 2564

ติดตั้งและอบรมระบบเบรนนิฟิต ศพส. ธรรมปกรณ์เชียงใหม่

บริษัท เบรนนิฟิต จำกัด ติดตั้งและอบรมระบบเบรนนิฟิต ออกกำลังกายสมองสำหรับผู้สูงอายุ ณ ศพส. ธรรมปกรณ์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

Tom Dhanabhon

27 December 2564

ติดตั้งและอบรมระบบเบรนนิฟิต ศพส. บ้านบางแค

บริษัท เบรนนิฟิต จำกัด ติดตั้งและอบรมระบบเบรนนิฟิต ออกกำลังกายสมองสำหรับผู้สูงอายุ ณ ศพส. บ้านบางแค กรุงเทพมหานคร

Tom Dhanabhon

13 December 2564