Intercare Asia 2022

บริษัท เบรนนิฟิต จำกัด ได้ออกบูธงาน Intercare Asia 2022 แสดงนวัตกรรม สินค้าเพื่อสุขภาพ และความเป็นอยู่ของผู้สูงวัย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่วันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00น.

Tom Dhanabhon

1 November 2565

ติดตั้งและอบรมระบบเบรนนิฟิต ศพส. บ้านบุรีรัมย์

บริษัท เบรนนิฟิต จำกัด ติดตั้งและอบรมระบบเบรนนิฟิต ออกกำลังกายสมองสำหรับผู้สูงอายุ ณ ศพส. บ้านบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

Tom Dhanabhon

10 February 2565

ติดตั้งและอบรมระบบเบรนนิฟิต ศพส. บ้านบางละมุง

บริษัท เบรนนิฟิต จำกัด ติดตั้งและอบรมระบบเบรนนิฟิต ออกกำลังกายสมองสำหรับผู้สูงอายุ ณ ศพส. บ้านบางละมุง จ.ชลบุรี

Tom Dhanabhon

8 February 2565
1 2