หน้าแรก

บริษัท เบรนนิฟิต จำกัด

ระบบออกกำลังกายสมองเบรนนิฟิต

เสริมสร้างศักยภาพสมองที่ตรงจุด ให้ผู้สูงอายุห่างไกลโรคอัลไซเมอร์
บริษัท เบรนนิฟิต จำกัด เป็น Deep Tech Startup ที่มีองค์ความรู้เชิงลึกทางด้าน Neuro Tech และ Brain Computer Interface (BCI)

ติดตั้งและอบรมการใช้งานระบบเบรนนิฟิต ศพส. ขอนแก่น

บริษัท เบรนนิฟิต จำกัด ติดตั้งและอบรมระบบเบรนนิฟิต ออกกำลังกายสมองสำหรับผู้สูงอายุ ณ ศพส. ขอนแก่น

Tom Dhanabhon

22 February 2566

Intercare Asia 2022

บริษัท เบรนนิฟิต จำกัด ได้ออกบูธงาน Intercare Asia 2022 แสดงนวัตกรรม สินค้าเพื่อสุขภาพ และความเป็นอยู่ของผู้สูงวัย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่วันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00น.

Tom Dhanabhon

1 November 2565

สร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างไม่หยุดยั้ง

ด้วยวิสัยทัศน์พันธกิจบูรณาการนวัตกรรมทางด้าน Neuro Tech

นวัตกรรมระบบออกกำลังกายสมอง

เสริมสร้างศักยภาพสมองให้ดียิ่งขึ้น

ต่อยอดจากงานวิจัย

ระบบออกกำลังกายสมองเบรนนิฟิตได้ต่อยอดจากงานวิจัยและพัฒนาออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์

ได้รับการผลักดันจากหน่วยงานรัฐ

บริษัท เบรนนิฟิต จำกัด ยังได้รับการผลักดันจาก สวทช. ในโครงการ NSTDA Startup

คำนึงถึงความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์ระบบออกกำลังกายสมองเบรนนิฟิต มีความปลอดภัยและไม่ส่งผลเสียใด ๆ แก่ผู้ใช้งาน

สำหรับผู้ใช้งานทุกระดับ

สามารถใช้งานได้ทั้งผู้สูงอายุและเด็ก หรือแม้กระทั่งวัยทำงานทั่วไปก็สามารถใช้งานระบบออกกำลังกายสมองเบรนนิฟิตได้

เสริมสร้างศักยภาพสมอง

นวัตกรรมระบบออกกำลังกายสมองเบรนนิฟิต ส่งเสริมให้ศักยภาพของสมองให้ดียิ่งขึ้น

ดีไซน์ในทุกรายละเอียด

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เบรนนิฟิต จำกัด ได้ออกแบบให้เป็นมิตรต่อผู้ใช้งานทุกกลุ่มทุกวัย

คลื่นสมองไฟฟ้า

ใช้คลื่นสมองในการควบคุมโปรแกรมระบบต่าง ๆ โดยผ่านอัลอริทึมที่คิดค้นโดยทีมงานเบรนนิฟิต

การพัฒนา

เรามุ่งเน้นการพัฒนาระบบออกกำลังกายสมองให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นเรื่อย ๆ