หน้าแรก

บริษัท เบรนนิฟิต จำกัด

ระบบออกกำลังกายสมองเบรนนิฟิต

เสริมสร้างศักยภาพสมองที่ตรงจุด ให้ผู้สูงอายุห่างไกลโรคอัลไซเมอร์
บริษัท เบรนนิฟิต จำกัด เป็น Deep Tech Startup ที่มีองค์ความรู้เชิงลึกทางด้าน Neuro Tech และ Brain Computer Interface (BCI)

Intercare Asia 2022

บริษัท เบรนนิฟิต จำกัด ได้ออกบูธงาน Intercare Asia 2022 แสดงนวัตกรรม สินค้าเพื่อสุขภาพ และความเป็นอยู่ของผู้สูงวัย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่วันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00น.

Tom Dhanabhon

1 November 2565

สร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างไม่หยุดยั้ง

ด้วยวิสัยทัศน์พันธกิจบูรณาการนวัตกรรมทางด้าน Neuro Tech

นวัตกรรมระบบออกกำลังกายสมอง

เสริมสร้างศักยภาพสมองให้ดียิ่งขึ้น

ต่อยอดจากงานวิจัย

ระบบออกกำลังกายสมองเบรนนิฟิตได้ต่อยอดจากงานวิจัยและพัฒนาออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์

ได้รับการผลักดันจากหน่วยงานรัฐ

บริษัท เบรนนิฟิต จำกัด ยังได้รับการผลักดันจาก สวทช. ในโครงการ NSTDA Startup

คำนึงถึงความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์ระบบออกกำลังกายสมองเบรนนิฟิต มีความปลอดภัยและไม่ส่งผลเสียใด ๆ แก่ผู้ใช้งาน

สำหรับผู้ใช้งานทุกระดับ

สามารถใช้งานได้ทั้งผู้สูงอายุและเด็ก หรือแม้กระทั่งวัยทำงานทั่วไปก็สามารถใช้งานระบบออกกำลังกายสมองเบรนนิฟิตได้

เสริมสร้างศักยภาพสมอง

นวัตกรรมระบบออกกำลังกายสมองเบรนนิฟิต ส่งเสริมให้ศักยภาพของสมองให้ดียิ่งขึ้น

ดีไซน์ในทุกรายละเอียด

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เบรนนิฟิต จำกัด ได้ออกแบบให้เป็นมิตรต่อผู้ใช้งานทุกกลุ่มทุกวัย

คลื่นสมองไฟฟ้า

ใช้คลื่นสมองในการควบคุมโปรแกรมระบบต่าง ๆ โดยผ่านอัลอริทึมที่คิดค้นโดยทีมงานเบรนนิฟิต

การพัฒนา

เรามุ่งเน้นการพัฒนาระบบออกกำลังกายสมองให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นเรื่อย ๆ