เกี่ยวกับเรา

บริษัท เบรนนิฟิต จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105563163937
เลขที่ 37 ซอยจันทน์ 32 แยก 2 ถนนจันทน์
แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

จัดตั้งเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 มีเป้าหมายในการสร้างนวัตกรรมระบบออกกำลังกายสมองด้วยเทคโนโลยี Neurofeedback Training โดยบริษัทฯ ได้ร่วมพัฒนานวัตกรรมร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) และคณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย